Publicatieblad van de Europese Unie, C 229, 23 september 2009