Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 139, 19 czerwiec 2009