Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 8 października 1986 r. # Gerhardus Leussink i inni przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich. # Urzędnicy. # Sprawy połączone 169/83 oraz 136/84. TITJUR Leussink przeciwko Komisji