Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 246, 21 wrzesień 2007