Četrta Direktiva Komisije z dne 22. septembra 1983 o prilagoditvi Priloge VI Direktive Sveta 76/768/EGS o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki tehničnemu napredku