Ir-raba’ Direttiva tal-Kummissjoni tat-22 ta’ Settembru 1983 li tadatta għal progress tekniku l-Anness VI tad-Direttiva tal-Kunsill 76/768/KEE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mal-prodotti kosmetiċi