Komisijas Ceturtā Direktīva (1983. gada 22. septembris), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo VI pielikumu Padomes Direktīvai 76/768/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem