Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 251, 23 sierpnia 2014