Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 110, 30 kwiecień 2005