Opinia rzecznika generalnego Cruz Vilaça przedstawione w dniu 8 października 1987 r.