Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CA 047, 19 luty 2014