Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 224, 30 sierpień 2011