Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 019, 22 styczeń 2014