Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 329, 30 grudzień 2006