A Bizottság (EU) 2020/447 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. december 16.) a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a fedezett kötvényekhez és az értékpapírosításokhoz kapcsolódó partnerkockázat megfelelő csökkentésére szolgáló konstrukciók létrehozására vonatkozó kritériumokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az (EU) 2015/2205 és az (EU) 2016/1178 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)