Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CE 107, 27 kwiecień 2010