Schriftelijke vraag E-001149/11 Dominique Baudis (PPE) aan de Commissie. Verdeling van de kredieten uit het ENPI tussen nabuurschapsbeleid voor het oosten en nabuurschapsbeleid voor het zuiden