Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/357 2020 m. kovo 4 d. kuriuo dėl oro balionų pilotų licencijų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/395 (Tekstas svarbus EEE)