Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/553 2020 m. balandžio 21 d. kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/167 nuostatos dėl tam tikros tarptautinių mobiliojo ryšio korinių tinklų įrangos darniųjų standartų