Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 341, 23 grudzień 2010