Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 178, 13 lipiec 2010