Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 294, 29 październik 2010