Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 148, 1 czerwiec 2013