Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 96, 17 kwiecień 2008