Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 188, 28 czerwiec 2012