Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 119, 20 maj 2005