Pisemne zapytanie E-5154/09 skierował: Frank Vanhecke (NI) do Komisji. Wywóz broni z Walonii do Libii