Nõukogu otsus (EL) 2020/1697, 12. oktoober 2020, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Ühenduse vahelise tsiviillennunduse ohutuse reguleerimise alase koostöö lepinguga asutatud kahepoolses järelevalvenõukogus võetav seisukoht seoses otsusega nr 0010, millega võetakse vastu lepingu 3. lisa