Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 341, 07 grudzień 2006