Decyzja Rady z dnia 30 listopada 1987 r. w sprawie przyjęcia w imieniu Wspólnoty załącznika F.3 do Międzynarodowej Konwencji dotyczącej Uproszczenia i Harmonizacji Postępowania Celnego