Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 17 stycznia 1985 r.