Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CE 293, 9 październik 2013