Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/2352 z dne 14. decembra 2017 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2015/789 glede ukrepov za preprečevanje vnosa organizma Xylella fastidiosa (Wells et al.) v Unijo in njegovega širjenja znotraj Unije (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 8356)$