Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2352 z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2015/789 w sprawie środków zapobiegających wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.) (notyfikowana jako dokument nr C(2017) 8356)$