2017 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/2352, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/789 dėl Xylella fastidiosa (Wells et al.) patekimo į Sąjungą ir išplitimo joje prevencijos priemonių (pranešta dokumentu Nr. C(2017) 8356)$