Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/2352, annettu 14 päivänä joulukuuta 2017, toimenpiteistä Xylella fastidiosa (Wells et al.) -organismin unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/789 muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 8356)$