Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 11 kwietnia 2019 r.$