Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 135, 23 maj 2006