Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 261, 05 październik 2010