Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 154, 14 czerwiec 2007