Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 103, 28 kwiecień 2005