Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 181, 03 sierpień 2007