Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, R 043, 14 luty 2013