A Bizottság 2290/83/EGK rendelete (1983. július 29.) a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló 918/83/EGK tanácsi rendelet 50–59. cikkének végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról