Kommissionens forordning (EØF) nr. 2290/83 af 29. juli 1983 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelserne til artikel 50 til 59 i Rådets forordning (EØF) nr. 918/83 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for import- og eksportafgifter