Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 015, 20 styczeń 2014