Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 48, 24 luty 2005