Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 99, 26 kwiecień 2006