Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9782 – Experian/Bertelsmann/Informa) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 183/06