Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 275, 25 sierpień 2004